TV Poseidon (Lelystad) RG Sports

Tennisles gedurende het resterende deel van het zomerseizoen 2020
Het is mogelijk om (extra) tennisles af te nemen in het resterende deel van het zomerseizoen 2020. Neem hiervoor s.v.p. contact op met Jeffrey Loa. Jeffrey is bereikbaar onder telefoonnummer 06 2616 4319 of via de mail: jeffrey.loa@rgsports.nl.

De inschrijving voor de winter 2020-2021 is geopend!
Het zomerseizoen start in de week van 9 november 2020. De inschrijving sluit op 11 oktober 2020: We beginnen op 12 oktober met het maken van de indeling. Als u wilt dat we zo veel als mogelijk rekening houden met uw wensen, schrijf dan uiterlijk op 11 oktober in.

Als indeling in een bepaalde trainingsvorm niet lukt omdat er bijvoorbeeld onvoldoende belangstelling voor is of omdat groepen niet evenwichtig zijn samen te stellen, zullen we in overleg treden over de indeling in een andere trainingsvorm. We kunnen niet garanderen dat de opgegeven groepsgrootte wordt gerealiseerd.

Junioren
RG sports organiseert samen met TV Poseidon de tennistrainingen. Uitgangspunt is het zogenaamde 'flextennis'. Dit houdt in dat junioren op basis van een rooster meerdere keren in de week kunnen trainen in hun eigen 'kleur'.

Senioren
In onderstaand overzicht zijn de meest gangbare lesvormen opgenomen. Er wordt ingedeeld op niveau en er wordt rekening gehouden met verhinderingen en voorkeuren. Het is ook mogelijk om op dinsdag, donderdag en vrijdag overdag les te nemen.

Desgevraagd worden maatwerkoplossingen aangeboden. Voor meer informatie, neem contact op met de hoofdtrainer, Jeffrey Loa. Jeffrey is bereikbaar onder telefoonnummer 06 2616 4319 of via de mail: jeffrey.loa@rgsports.nl

Voor meer informatie over TV Poseidon en lidmaatschap, klik hier.

Om te kunnen trainen bij TV Poseidon is het verplicht om lid te zijn van de vereniging.