TV Eemnes (Eemnes) RG Sports

Tennisles gedurende het resterende deel van het zomerseizoen
Het is mogelijk om (extra) tennisles af te nemen gedurende dit zomerseizoen. Neem hiervoor s.v.p. contact op met de hoofdtrainer, Yannick Roersma. Voor de contactgegevens van Yannick Roersma zie onderaan deze pagina.

De inschrijving voor de winter 2020-2021 is geopend!
Het zomerseizoen start in de week van 9 november 2020. De inschrijving hiervoor is geopend en sluit op 11 oktober 2020. We beginnen hierna met het maken van de indeling. Als u wilt dat we zo veel als mogelijk rekening houden met uw wensen, schrijf dan uiterlijk op 11 oktober in.

Junioren
Hieronder kunt u klikken op de trainingsvorm die uw voorkeur heeft. Bij de indeling zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met leeftijd, speelsterkte en eventuele verhinderingen en voorkeuren. Deelname aan de selectietraining is op uitnodiging van TV Eemnes.

Als indeling in een bepaalde trainingsvorm niet lukt omdat er bijvoorbeeld onvoldoende belangstelling voor is of omdat groepen niet evenwichtig zijn samen te stellen, zullen we in overleg treden over de indeling in een andere trainingsvorm. We kunnen niet garanderen dat de opgegeven groepsgrootte wordt gerealiseerd.

Groene en Gele junioren die deel uitmaken van de selectie krijgen tweemaal in de week tennisles aangeboden, in beginsel eenmaal in de week in een groep van 5 of 6 junioren en eenmaal in de week in een groep van 4 junioren. De vereniging betaalt dan de helft van de kosten van de tweede tennisles, de training in een groep van 4 junioren. Voor Rode en Oranje junioren geldt hetzelfde met het verschil dat hun programma in beginsel uit twee lessen in de week bestaan in groepen van 5 of 6 junioren. De in bovenstaand overzicht vermelde prijzen zijn op dit uitgangspunt gebaseerd. RG sports kan niet garanderen dat het lukt om alle selectie-junioren overeenkomstig voornoemde uitgangspunten in te delen. In die gevallen dat dit niet lukt zal er overleg plaats vinden samen met de vereniging, ook over de hoogte van de prijs en de hierin begrepen korting.

Senioren
In onderstaand overzicht zijn de meest gangbare lesvormen opgenomen. Er wordt ingedeeld op niveau en er wordt rekening gehouden met verhinderingen en voorkeuren.


Desgevraagd worden maatwerkoplossingen aangeboden. Vragen of onduidelijkheden? Neem contact op met de hoofdtrainer, Yannick Roersma, via yannick.roersma@rgsports.nl.

Voor meer informatie over TV Eemnes en lidmaatschap, klik hier..

Om te kunnen trainen bij TV Eemnes is het verplicht om lid te zijn van de vereniging.