TV De Bree (Scherpenzeel) RG Sports

De inschrijving voor het zomerseizoen van 2021 is geopend!
Het zomerseizoen start / is gestart op maandag 12 april 2021. Het is nog mogelijk om in te schrijven. Stuur dan een mail aan info@rgsports.nl.

Indien indeling in een bepaalde trainingsvorm niet lukt omdat er bijvoorbeeld onvoldoende belangstelling voor is of omdat groepen niet evenwichtig zijn samen te stellem, zullen we in overleg treden over de indeling in een andere trainingsvorm. We kunnen niet garanderen dat de groepsgrootte waarvoor is ingeschreven wordt gerealiseerd.

Geert-Jan Westerbroek is met ingang van het zomerseizoen 2021 de nieuwe trainer van RG sports bij TV De Bree. Geert-Jan is 37 jaar oud en een zeer ervaren trainer, zowel ten aanzien van junioren als senioren. Zie voor meer informatie deze pagina op onze website.

Corona
We weten niet of de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het Covid-virus zullen veranderen. De maatregelen op dit moment brengen mee dat een avondklok ingaat om 22.00 uur. We verwachten dat gedurende het lesseizoen de maatregelen verder versoepeld kunnen worden. Dit heeft ons doen besluiten om bij het opstellen van het lesrooster uit te gaan van een situatie dat er geen beperkingen zijn. In het geval dat uw indeling op dit moment (nog) niet uitvoerbaar is, zal de trainer contact opnemen om tot nadere afspraken te komen.

Junioren
Hieronder kunt u klikken op de trainingsvorm die uw voorkeur heeft. Bij de indeling zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met leeftijd, speelsterkte en eventuele verhinderingen en voorkeuren.  

Senioren
In onderstaand overzicht zijn de meest gangbare lesvormen opgenomen. Er wordt ingedeeld op niveau en er wordt rekening gehouden met verhinderingen en voorkeuren.


Desgevraagd worden maatwerkoplossingen aangeboden. Neem hiervoor contact op met RG sports. RG sports is bereikbaar via info@rgsports.nl.

Voor meer informatie over TV De Bree en lidmaatschap, klik hier..