TC Bosheim (Bussum) RG Sports

Starten met tennisles gedurende het seizoen
Het is mogelijk om (extra) tennisles af te nemen lopende het zomerseizoen. De hoogte van het lesgeld zal naar rato van het aantal resterende lesweken zijn. Neem hiervoor s.v.p. contact op met de hoofdtrainer, Joop van Kooij. Voor de contactgegevens van Joop van Kooij zie onderaan deze pagina. 

Inschrijven voor winter 2020-2021 
RG sports organiseert samen met TC Bosheim de tennistrainingen voor de senioren en junioren (beginnende, gevorderde en wedstrijdspelers). Het winterseizoen start in de week van 28 september 2020. De inschrijving hiervoor is geopend en sluit op 27 juli 2020. We beginnen hierna met het maken van de indeling. Als u wilt dat we zo veel als mogelijk rekening houden met uw wensen, schrijf dan uiterlijk op 27 juli in.

Als een indeling in een bepaalde trainingsvorm niet lukt omdat er bijvoorbeeld onvoldoende belangstelling voor is of omdat groepen niet evenwichtig zijn samen te stellen, zullen we in overleg treden over de indeling in een andere trainingsvorm. We kunnen niet garanderen dat de opgegeven trainingsvorm wordt gerealiseerd.

Inschrijven voor winter 2020-2021: junioren
Hieronder kun je klikken op de trainingsvorm die je voorkeur heeft. Bij de indeling zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met leeftijd, speelsterkte en eventuele verhinderingen en voorkeuren. 

Deelname aan de selectietraining is op uitnodiging van TC Bosheim. De selectieleden hebben van TC Bosheim een bericht gehad met een toelichting inzake het trainingsprogramma en de kosten hiervoor.

* Het weergegeven lesgeld voor de trainingsvormen voor de selectieleden is indicatief. De sponsoring door TC Bosheim ter waarde van 20% is verwerkt in het weergegeven lesgeld. Zie ook het bericht van TC Bosheim met de toelichting inzake het trainingsprogramma voor de selectieleden en de kosten hiervan.

Inschrijven winter 2020-2021: Senioren

In onderstaand overzicht zijn de meest gangbare lesvormen opgenomen. Dubbelklik op de gewenste lesvorm om in te schrijven. Er wordt ingedeeld op niveau en er wordt rekening gehouden met verhinderingen en voorkeuren.

Bovenstaande tarieven voor tennisles zijn de tarieven inclusief BTW. 

Desgevraagd worden maatwerkoplossingen aangeboden. Neem hiervoor - en ook voor eventuele andere vragen - contact op met hoofdtrainer Joop van Kooij via joop.vankooij@rgsports.nl.

Voor meer informatie over TC Bosheim, klik hier..

Om te kunnen trainen bij TC Bosheim is het verplicht om lid te zijn van de vereniging