LTC Lexmond (Lexmond) RG Sports

Zomerkamp 2020
Ook komend jaar zullen we in de laatste week van de zomervakantie het zomerkamp organiseren. 4 dagen vol met tennis en leuke activiteiten. Onderstaande is meer informatie beschikbaar en is de link opgenomen om in te schrijven.

Flyer (voorkant)
Flyer (achterkant)

 

Tennisles lopende het seizoen
Het is mogelijk om (extra) tennisles af te nemen lopende het seizoen. Neem hiervoor s.v.p. contact op met RG sports. Voor de contactgegevens zie onderaan deze pagina.

De inschrijven voor het zomerseizoen 2020 is geopend!
Het zomerseizoen start in de week van 30 maart 2020. De inschrijving sluit op 7 maart. We beginnen hierna met het maken van de indeling. Als u wilt dat we zo veel als mogelijk rekening houden met uw wensen, schrijf dan uiterlijk op 7 maart in.

Als indeling in een bepaalde trainingsvorm niet lukt omdat er bijvoorbeeld onvoldoende belangstelling voor is of omdat groepen niet evenwichtig zijn samen te stellen, zullen we in overleg treden over de indeling in een andere trainingsvorm. We kunnen niet garanderen dat de opgegeven groepsgrootte wordt gerealiseerd.

Junioren
Hieronder kunt u klikken op de trainingsvorm die uw voorkeur heeft. Bij de indeling zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met leeftijd, speelsterkte en eventuele verhinderingen en voorkeuren.

LTC Lexmond subsidieert de training aan de junioren. Hiertoe is een korting van 10% verwerkt in onderstaande prijzen.

Senioren
In onderstaand overzicht zijn de meest gangbare lesvormen opgenomen. Er wordt ingedeeld op niveau en er wordt rekening gehouden met verhinderingen en voorkeuren.

Desgevraagd worden maatwerkoplossingen aangeboden. Hiervoor en voor eventuele andere vragen kunt u contact opnemen met RG sports, via info@rgsports.nl.

Voor meer informatie over LTC Lexmond en lidmaatschap, klik hier..

Om te kunnen trainen bij LTC Lexmond is het verplicht om lid te zijn van de vereniging.