Het Nieuwe Land (Almere) RG Sports

Tennisles lopende het zomerseizoen 2020
Het zomerseizoen loopt tot medio oktober 2020. Het is mogelijk om (extra) tennisles af te nemen in het zomerseizoen. Neem hiervoor s.v.p. contact op met de hoofdtrainer, Jelle van Koutrik (voor contactgegevens zie onderaan deze pagina).

De inschrijving voor het winterzeizoen 2020-2021 is geopend!
Het winterseizoen start in de week van 26 oktober 2020 en beslaat 10 trainingsweken. De inschrijving hiervoor is geopend en sluit op 11 oktober aanstaande. We beginnen op 12 oktober met het maken van de indeling. Als u wilt dat we zo veel als mogelijk rekening houden met uw wensen, schrijf dan uiterlijk op 11 oktober in.

RG sports organiseert samen met Tennisvereniging "Het Nieuwe Land" de tennistrainingen voor beginnende en gevorderde tennissers en ook voor de wedstrijdspelers. We willen en kunnen maatwerk leveren. Training in een groep van 2 of 4 is populair. De meest gangbare vormen hebben we hieronder weergegeven. Bij de indeling wordt rekening gehouden met spelniveau en eventuele verhinderingen en voorkeuren. De vermelde prijzen zijn indicatief. Indien later gestart wordt zullen de prijzen naar rato van het aantal resterende lesweken worden berekend.

Tennislessen worden aangeboden op de dinsdag. Mocht dat niet passen, stuur dan s.v.p. een mail aan hoofdtrainer Jelle van Koutrik. Zie onderaan de pagina voor de contactgegevens.

Als indeling in een bepaalde trainingsvorm niet lukt omdat er bijvoorbeeld onvoldoende belangstelling voor is of omdat groepen niet evenwichtig zijn samen te stellen, zullen we in overleg treden over de indeling in een andere trainingsvorm. We kunnen niet garanderen dat de opgegeven groepsgrootte wordt gerealiseerd.

Desgevraagd worden maatwerkoplossingen aangeboden. Neem hiervoor contact op met de hoofdtrainer, Jelle van Koutrik. Jelle is bereikbaar via jelle.vankoutrik@rgsports.nl.

Informatie over Het Nieuwe Land en lidmaatschap, klik hier..