Het Nieuwe Land (Almere) RG Sports

Tennisles lopende het seizoen
Het zomerseizoen is gestart in de week van 11 mei 2020. Het is mogelijk om (extra) tennisles af te nemen lopende het zomerseizoen. Neem hiervoor s.v.p. contact op met de hoofdtrainer, Jelle van Koutrik (voor contactgegevens zie onderaan deze pagina).

RG sports organiseert samen met Tennisvereniging "Het Nieuwe Land" de tennistrainingen voor beginnende en gevorderde tennissers en ook voor de wedstrijdspelers. We willen en kunnen maatwerk leveren. Training in een groep van 2 of 4 is populair. De meest gangbare vormen hebben we hieronder weergegeven. Bij de indeling wordt rekening gehouden met spelniveau en eventuele verhinderingen en voorkeuren. De vermelde prijzen zijn indicatief. Indien later gestart wordt zullen de prijzen naar rato van het aantal resterende lesweken worden berekend.

Als indeling in een bepaalde trainingsvorm niet lukt omdat er bijvoorbeeld onvoldoende belangstelling voor is of omdat groepen niet evenwichtig zijn samen te stellen, zullen we in overleg treden over de indeling in een andere trainingsvorm. We kunnen niet garanderen dat de opgegeven groepsgrootte wordt gerealiseerd.

Desgevraagd worden maatwerkoplossingen aangeboden. Neem hiervoor contact op met de hoofdtrainer, Jelle van Koutrik. Jelle is bereikbaar via jelle.vankoutrik@rgsports.nl.

Informatie over Het Nieuwe Land en lidmaatschap, klik hier..