Het Nieuwe Land (Almere) RG Sports

Tennisles lopende het seizoen
Het is mogelijk om (extra) tennisles af te nemen lopende het seizoen. Neem hiervoor s.v.p. contact op met de hoofdtrainer, Jelle van Koutrik (voor contactgegevens zie onderaan deze pagina).

De inschrijving voor de zomer 2020 is geopend!
Het zomerseizoen start in de week van 30 maart 2020. De inschrijving hiervoor sluit op 8 maart. We beginnen op 9 maart met het maken van de indeling. Als u wilt dat we zo veel als mogelijk rekening houden met uw wensen, schrijf dan uiterlijk op 8 maart in.

RG sports organiseert samen met Tennisvereniging "Het Nieuwe Land" de tennistrainingen voor beginnende en gevorderde tennissers en ook voor de wedstrijdspelers. We willen en kunnen maatwerk leveren. Training in een groep van 2 of 4 is populair. De meest gangbare vormen hebben we hieronder weergegeven. Bij de indeling wordt rekening gehouden met spelniveau en eventuele verhinderingen en voorkeuren

Als indeling in een bepaalde trainingsvorm niet lukt omdat er bijvoorbeeld onvoldoende belangstelling voor is of omdat groepen niet evenwichtig zijn samen te stellen, zullen we in overleg treden over de indeling in een andere trainingsvorm. We kunnen niet garanderen dat de opgegeven groepsgrootte wordt gerealiseerd.

Desgevraagd worden maatwerkoplossingen aangeboden. Neem hiervoor contact op met de hoofdtrainer, Jelle van Koutrik. Jelle is bereikbaar via jelle.vankoutrik@rgsports.nl.

Informatie over Het Nieuwe Land en lidmaatschap, klik hier..