Het Nieuwe Land (Almere) RG Sports

Tennisles gedurende de laatste weken van het winterseizoen
Het is mogelijk om (extra) tennisles af te nemen gedurende de laatste weken van het winterseizoen. Neem hiervoor s.v.p. contact op met de hoofdtrainer, Mirela ter Maten-Ghioane. Voor de contactgegevens van Mirela zie onderaan deze pagina.

De inschrijving voor het zomerseizoen van 2021 is geopend!
Het zomerseizoen start in de week van 29 maart 2021. De inschrijving hiervoor is geopend en sluit op 15 maart 2021. We beginnen hierna met het maken van de indeling. Als u wilt dat we zo veel als mogelijk rekening houden met uw wensen, schrijf dan uiterlijk op 15 maart in.

RG sports organiseert samen met Tennisvereniging "Het Nieuwe Land" de tennistrainingen voor beginnende en gevorderde tennissers en ook voor de wedstrijdspelers. We kunnen en willen maatwerk leveren. Training in een groep van 2 of 4 is populair. De meest gangbare vormen hebben we hieronder weergegeven. De vermelde prijzen zijn indicatief. Indien later gestart wordt zullen de prijzen naar rato van het aantal resterende lesweken worden berekend.

Als indeling in een bepaalde trainingsvorm niet lukt omdat er bijvoorbeeld onvoldoende belangstelling voor is of omdat groepen niet evenwichtig zijn samen te stellen, zullen we in overleg treden over de indeling in een andere trainingsvorm. We kunnen niet garanderen dat de opgegeven groepsgrootte wordt gerealiseerd.

Tennislessen worden aangeboden op de dinsdag en zaterdagochtend. Mocht dat niet passen, stuur dan s.v.p. een mail aan hoofdtrainer Mirela ter Maten-Ghioane. Zie onderaan de pagina voor de contactgegevens.

Corona
We weten niet of de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het Covid-virus zullen veranderen. De maatregelen op dit moment brengen mee dat senioren maximaal met 2 personen op een tennisbaan mogen staan. Voor een groep van 4 senioren is dit op te lossen door 2 tennisbanen te benutten. In andere situaties of bij wijzigingen in regels zal de trainer in overleg treden met de deelnemers aan de lesgroep.

Junioren
Hieronder kunt u klikken op de trainingsvorm die uw voorkeur heeft. Bij de indeling zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met leeftijd, speelsterkte en eventuele verhinderingen en voorkeuren.
 

 

Senioren
In onderstaand overzicht zijn de meest gangbare lesvormen opgenomen. Er wordt ingedeeld op niveau en er wordt rekening gehouden met verhinderingen en voorkeuren.

Desgevraagd worden maatwerkoplossingen aangeboden. Neem hiervoor contact op met de hoofdtrainer, Mirela ter Maten-Ghioane. Mirela is bereikbaar via mirela.termaten-ghioane@rgsports.nl.

Informatie over Het Nieuwe Land en lidmaatschap, klik hier..