ARTV Ankeveen (Ankeveen) RG Sports

Tennisles lopende het seizoen
Het zomerseizoen van de junioren is gestart in de week van 4 mei 2020, van de senioren in de week van 11 mei 2020. Het is mogelijk om (extra) tennisles af te nemen lopende het zomerseizoen. Neem hiervoor s.v.p. contact op met de hoofdtrainer, Jelle van Koutrik (voor contactgegevens zie onderaan deze pagina). De hieronder vermelde prijzen zijn indicatief. Indien later gestart wordt, zullen de prijzen naar rato van het aantal resterende lesweken worden berekend.

Als indeling in een bepaalde trainingsvorm niet lukt omdat er bijvoorbeeld onvoldoende belangstelling voor is of omdat groepen niet evenwichtig zijn samen te stellen, zullen we in overleg treden over de indeling in een andere trainingsvorm. We kunnen niet garanderen dat de opgegeven groepsgrootte wordt gerealiseerd.

Junioren
Hieronder kunt u klikken op de trainingsvorm die uw voorkeur heeft. Bij de indeling zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met leeftijd, speelsterkte en eventuele verhinderingen en voorkeuren.

Senioren
In onderstaand overzicht zijn de meest gangbare lesvormen opgenomen. Er wordt ingedeeld op niveau en er wordt rekening gehouden met verhinderingen en voorkeuren.

Desgevraagd worden maatwerkoplossingen aangeboden. Neem hiervoor contact op met de hoofdtrainer, Jelle van Koutrik. U kunt Jelle bereiken via jelle.vankoutrik@rgsports.nl.

Voor meer informatie over ARTV en lidmaatschap, klik hier..

Om te kunnen trainen bij ARTV is het verplicht om lid te zijn van de vereniging.