UTV Kromme Rijn (Utrecht) RG Sports

De inschrijving voor het winterseizoen 2022-2023 is geopend!
Het winterseizoen start in de week van maandag 17 oktober 2022. Inschrijving sluit op 18 september aanstaande. We beginnen op 19 september met het maken van de indeling. Als u wilt dat we zo veel als mogelijk rekening houden met uw wensen, schrijf dan uiterlijk op 18 september in.

Als indeling in een bepaalde trainingsvorm niet lukt omdat er bijvoorbeeld onvoldoende belangstelling voor is of omdat groepen niet evenwichtig zijn samen te stellen, zullen we in overleg treden over de indeling in een andere trainingsvorm. We kunnen niet garanderen dat de opgegeven groepsgrootte wordt gerealiseerd.

Van 3 lescycli naar 2 seizoenen
M.i.v. eind maart 2022 onderscheiden we niet langer 3 lescycli op jaarbasis. We zijn overgestapt naar een opzet van 2 lesseizoenen: het zomerseizoen startende eind maart en het winterseizoen startende medio oktober. Beide lesseizoenen beslaan 18 lesweken.

Een belangrijke wens van het bestuur van UTV Kromme Rijn is dat zo veel als mogelijk leden in de gelegenheid zijn om tennisles te volgen. Om dit streven te kunnen realiseren zullen we in deze opzet een aantal lesgroepen indelen voor alleen de eerste 9 weken van het lesseizoen en andere lesgroepen indelen voor alleen de tweede periode van 9 weken van het lesseizoen. De kosten voor tennisles halveren dan vanzelfsprekend.

Voor alle duidelijkheid: dit gaat niet gelden voor de junioren en ook niet voor de senioren die overdag les willen hebben. Zij zullen ingedeeld worden voor het gehele seizoen.

Corona
We weten niet of 'Corona' tot nieuwe beperkende maatregelen kan leiden. De maatregelen op dit moment brengen mee dat er geen beperkingen zijn voor de organisatie van tennislessen. Mochten er nieuwe maatregelen komen, dan kan het zijn dat we aanpassingen moeten doorvoeren in de groepsindeling en het lesrooster. We zullen dit zo veel als mogelijk in overleg doen met de deelnemers van de lesgroep.

Senioren
In onderstaand overzicht zijn de meest gangbare lesvormen opgenomen. Er wordt ingedeeld op niveau en er wordt rekening gehouden met verhinderingen en voorkeuren. Zo mogelijk worden 9 senioren ingedeeld i.p.v. 8 senioren in een groep van 8 omwille van de optimalisatie van de lescapaciteit in de wetenschap dat veelal tenminste één groepsdeelnemer verhinderd is. Vanzelfsprekend zal in dat geval de prijs naar rato worden aangepast.

 

 

Junioren
Hieronder kunt u klikken op de trainingsvorm die uw voorkeur heeft. Bij de indeling zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met leeftijd, speelsterkte en eventuele verhinderingen en voorkeuren.

 


In geval van vragen, kan contact worden opgenomen met RG sports via de mail of door te bellen met nummer 085-0653183. Ook kan contact worden opgenomen met de hoofdtrainer, Frank Boswijk. Frank Boswijk is bereikbaar via de mail of door te bellen met nummer 06 2857 3818.

Voor de lesvoorwaarden die van toepassing zijn in de situatie van UTV Kromme Rijn, klik hier

Voor informatie over UTV Kromme Rijn en lidmaatschap, klik hier..

Om te kunnen trainen bij UTV Kromme Rijn moet u lid zijn van de vereniging.