UTV Kromme Rijn (Utrecht) RG Sports

De inschrijving voor het winterseizoen 2023-2024 is geopend!
Het zoerseizoen start in de week van maandag 13 november 2023 en heeft 16 trainingsweken. Inschrijving sluit op 11 oktober aanstaande. We beginnen op 12 oktober met het maken van de indeling. Als u wilt dat we zo veel als mogelijk rekening houden met uw wensen, schrijf dan uiterlijk op 11 oktober in. 

Als indeling in een bepaalde trainingsvorm niet lukt omdat er bijvoorbeeld onvoldoende belangstelling voor is of omdat groepen niet evenwichtig zijn samen te stellen, zullen we in overleg treden over de indeling in een andere trainingsvorm. We kunnen niet garanderen dat de opgegeven groepsgrootte wordt gerealiseerd.

Op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond zullen lesgroepen mogelijk voor slechts 8 lesweken worden ingedeeld
Een belangrijke wens van het bestuur van UTV Kromme Rijn is dat zo veel als mogelijk leden in de gelegenheid zijn om tennisles te volgen. Om dit streven te kunnen realiseren zullen we in deze opzet een aantal lesgroepen kunnen indelen voor alleen de eerste 8 weken van het lesseizoen en andere lesgroepen kunnen indelen voor alleen de tweede periode van 8 weken van het lesseizoen. De kosten voor tennisles halveren dan vanzelfsprekend.

Voor alle duidelijkheid: dit gaat niet gelden voor de junioren en ook niet voor de senioren die overdag les willen hebben. Zij zullen ingedeeld worden voor het gehele seizoen.

Senioren
In onderstaand overzicht zijn de meest gangbare lesvormen opgenomen. Er wordt ingedeeld op niveau en er wordt rekening gehouden met verhinderingen en voorkeuren. Zo mogelijk worden 9 senioren ingedeeld i.p.v. 8 senioren in een groep van 8 omwille van de optimalisatie van de lescapaciteit in de wetenschap dat veelal tenminste één groepsdeelnemer verhinderd is. Vanzelfsprekend zal in dat geval de prijs naar rato worden aangepast.

 

 

Junioren
Hieronder kunt u klikken op de trainingsvorm die uw voorkeur heeft. Bij de indeling zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met leeftijd, speelsterkte en eventuele verhinderingen en voorkeuren.

 


In geval van vragen, kan contact worden opgenomen met RG sports via de mail of door te bellen met nummer 085-0653183. Ook kan contact worden opgenomen met de hoofdtrainer, Frank Boswijk. Frank Boswijk is bereikbaar via de mail of door te bellen met nummer 06 2857 3818.

Voor de lesvoorwaarden die van toepassing zijn in de situatie van UTV Kromme Rijn, klik hier

Voor informatie over UTV Kromme Rijn en lidmaatschap, klik hier..

Om te kunnen trainen bij UTV Kromme Rijn moet u lid zijn van de vereniging.