TV Poseidon (Lelystad) RG Sports

Tennisles gedurende het resterende deel van het winterseizoen 2021-2022
Het is mogelijk om (extra) tennisles af te nemen in het resterende deel van het winterseizoen 2021-2022. Neem hiervoor s.v.p. contact op met Jeffrey Loa. Jeffrey is bereikbaar onder telefoonnummer 06 2616 4319 of via de mail: jeffrey.loa@rgsports.nl.

De inschrijving voor de zomer 2022 is geopend!
Het zomerseizoen start in de week van 4 april 2022. De inschrijving sluit op 13 maart aanstaande. We beginnen op 14 maart met het maken van de indeling. Als u wilt dat we zo veel als mogelijk rekening houden met uw wensen, schrijf dan uiterlijk op 14 maart in.

Als indeling in een bepaalde trainingsvorm niet lukt omdat er bijvoorbeeld onvoldoende belangstelling voor is of omdat groepen niet evenwichtig zijn samen te stellen, zullen we in overleg treden over de indeling in een andere trainingsvorm. We kunnen niet garanderen dat de opgegeven groepsgrootte wordt gerealiseerd.

Corona
We weten niet of de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het Covid-virus zullen veranderen. De maatregelen van dit moment brengen geen beperkingen met zich mee in de organisatie van tennislessen. Mochten er nieuwe maatregelen komen, dan kan het zijn dat we aanpassingen moeten doorvoeren in de groepsindeling en het lesrooster. We zullen dit zo veel als mogelijk in overleg doen met de deelnemers van de lesgroep.

Junioren
RG sports organiseert samen met TV Poseidon de tennistrainingen. Uitgangspunt is het zogenaamde 'flextennis'. Dit houdt in dat junioren op basis van een rooster meerdere keren in de week kunnen trainen in hun eigen 'kleur'. Een alternatief is om in een kleinere groep les te nemen, bijvoorbeeld een groep van 4 junioren.

 

Senioren
In onderstaand overzicht zijn de meest gangbare lesvormen opgenomen. Er wordt ingedeeld op niveau en er wordt rekening gehouden met verhinderingen en voorkeuren. Het is ook mogelijk om op maandag, donderdag en vrijdag overdag les te nemen.

 

Desgevraagd worden maatwerkoplossingen aangeboden. Voor meer informatie, neem contact op met de hoofdtrainer, Jeffrey Loa. Jeffrey is bereikbaar onder telefoonnummer 06 2616 4319 of via de mail: jeffrey.loa@rgsports.nl

Voor meer informatie over TV Poseidon en lidmaatschap, klik hier.

Om te kunnen trainen bij TV Poseidon is het verplicht om lid te zijn van de vereniging.