TV Poseidon (Lelystad) RG Sports

De inschrijving voor het winterseizoen 2022-2023 is geopend!
Het winterseizoen start in de week van 24 oktober 2022. De inschrijving sluit op 2 oktober aanstaande. We beginnen op 3 oktober met het maken van de indeling. Als u wilt dat we zo veel als mogelijk rekening houden met uw wensen, schrijf dan uiterlijk op 2 oktober in.

Als indeling in een bepaalde trainingsvorm niet lukt omdat er bijvoorbeeld onvoldoende belangstelling voor is of omdat groepen niet evenwichtig zijn samen te stellen, zullen we in overleg treden over de indeling in een andere trainingsvorm. We kunnen niet garanderen dat de opgegeven groepsgrootte wordt gerealiseerd.

Trainersstaf
Met ingang van de start van het winterseizoen gaat Jeffrey Loa stoppen in zijn functies van trainer en hoofdtrainer bij RG sports. Hij zal dus ook stoppen bij TV Poseidon. Jeffrey heeft besloten zijn loopbaan buiten RG sports voort te zetten. Wij danken hem voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid. Mirela ter Maten-Ghioane zal de tennislessen verzorgen op de maandag, dinsdag en donderdag. Oscar Koper zal de tennislessen verzorgen op de woensdag. Niek Uijtdehage is beschibaar als trainer op de zaterdag.

Corona
We weten niet of 'Corona' tot nieuwe beperkende maatregelen kan leiden. De maatregelen van dit moment brengen geen beperkingen met zich mee in de organisatie van tennislessen. Mochten er nieuwe maatregelen komen, dan kan het zijn dat we aanpassingen moeten doorvoeren in de groepsindeling en het lesrooster. We zullen dit zo veel als mogelijk in overleg doen met de deelnemers van de lesgroep.

Junioren
RG sports organiseert samen met TV Poseidon de tennistrainingen. Uitgangspunt is het zogenaamde 'flextennis'. Dit houdt in dat junioren op basis van een rooster meerdere keren in de week kunnen trainen in hun eigen 'kleur'. Een alternatief is om in een kleinere groep les te nemen, bijvoorbeeld een groep van 4 junioren.

 

Senioren
In onderstaand overzicht zijn de meest gangbare lesvormen opgenomen. Er wordt ingedeeld op niveau en er wordt rekening gehouden met verhinderingen en voorkeuren. Het is ook mogelijk om op maandag, donderdag en vrijdag overdag les te nemen.

 

Desgevraagd worden maatwerkoplossingen aangeboden. Voor meer informatie, neem s.v.p. contact op Mirela ter Maten-Ghioane. Mirela is bereikbaar onder telefoonnummer 06 1861 9605 of via de mail: mirela.termaten-ghioane@rgsports.nl

Voor meer informatie over TV Poseidon en lidmaatschap, klik hier.

Om te kunnen trainen bij TV Poseidon is het verplicht om lid te zijn van de vereniging.