TV Nederhorst (Nederhorst den Berg) RG Sports

Tennisles gedurende het lopende seizoen
Het is mogelijk om (extra) tennisles af te nemen tijdens het lopende seizoen. Neem hiervoor s.v.p. contact op met de hoofdtrainer, Jeffrey Loa. Voor de contactgegevens van Jeffrey zie onderaan deze pagina.

De inschrijving voor de herfst en het winterseizoen 2021 is geopend!
Het winterseizoen start in de week van 4 oktober 2021 en beslaat 18 trainingsweken. De inschrijving hiervoor is geopend en sluit op 29 augustus aanstaande. We beginnen op 30 augustus met het maken van de indeling. Als u wilt dat we zo veel als mogelijk rekening houden met uw wensen, schrijf dan uiterlijk op 29 augustus in.

Nieuw is dat we voor senioren herfsttraining aanbieden. We maken hierbij gebruik één ter beschikking gestelde buitenbaan. De herfsttraining zal mogelijk zijn tot het moment van de eerste nachtvorst. We gaan uit van 10 lesweken. Mochten de weersomstandigheden dit niet mogelijk maken, dan zullen we het lesgeld naar rato aanpassen. De tweede incassotermijn zal plaats vinden aan het einde van het herfstseizoen.

Voor wensen die afwijken van deze trainingsvormen - zoals bijvoorbeeld een kortere reeks van lessen in een andere groepsgrootte - willen wij u vragen om contact op te nemen met de hoofdtrainer, Jeffrey Loa. Zie voor de contactinformatie onderaan deze pagina.

Als indeling in een bepaalde trainingsvorm niet lukt omdat er bijvoorbeeld onvoldoende belangstelling voor is of omdat groepen niet evenwichtig zijn samen te stellen, zullen we in overleg treden over de indeling in een andere trainingsvorm. We kunnen niet garanderen dat de opgegeven groepsgrootte wordt gerealiseerd.

Corona
We weten niet of de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het Covid-virus zullen veranderen. De maatregelen van dit moment brengen geen beperkingen met zich mee in de organisatie van tennislessen. Mochten er nieuwe maatregelen komen, dan kan het zijn dat we aanpassingen moeten doorvoeren in de groepsindeling en het lesrooster. We zullen dit zo veel als mogelijk in overleg doen met de deelnemers van de lesgroep.

Junioren
Hieronder kunt u klikken op de trainingsvorm die uw voorkeur heeft. Bij de indeling zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met leeftijd, speelsterkte en eventuele verhinderingen en voorkeuren.
De training in een groep junioren van 6-8 personen is iets duurder dan in een groep van 5, omdat er bij een groep van 6-8 personen 2 banen worden gebruikt en bij een groep van 5 1 baan.

 

Senioren
In onderstaand overzicht zijn de meest gangbare lesvormen opgenomen. Er wordt ingedeeld op niveau en er wordt rekening gehouden met verhinderingen en voorkeuren.

 

Desgevraagd worden maatwerkoplossingen aangeboden. Neem hiervoor contact op met RG sports. Wij zijn bereikbaar via jeffrey.loa@rgsports.nl.

Voor meer informatie over TV Nederhorst en lidmaatschap, klik hier...

Om te kunnen trainen bij TV Nederhorst is het in de zomerperiode voor junioren en senioren verplicht om lid te zijn van de vereniging. In de winterperiode is deze verplichting er alleen voor junioren, want de vereniging subsideert de jeugd uit ontvangen sponsorgelden. In de winterperiode is er voor de senioren geen verplichting om lid te zijn