TV Nederhorst (Nederhorst den Berg) RG Sports

Tennisles gedurende het lopende seizoen
Het is mogelijk om (extra) tennisles af te nemen tijdens het lopende seizoen. Neem hiervoor s.v.p. contact op met de hoofdtrainer, Jeffrey Loa. Voor de contactgegevens van Jeffrey zie onderaan deze pagina.

De inschrijving voor het winterseizoen 2022-2023 is geopend!
Het winterseizoen start op woensdag 12 oktober 2022. De inschrijving hiervoor is geopend en sluit op 21 september aanstaande. We beginnen op 22 september met het maken van de indeling. Als u wilt dat we zo veel als mogelijk rekening houden met uw wensen, schrijf dan uiterlijk op 21 september in.

We bieden tennisles indoor en outdoor aan. De outdoorlessen zullen kunnen worden aangeboden totdat de nachtvorst buiten spelen onmogelijk maakt. Vooralsnog gaan we uit van maximaal 10 lesweken. Facturatie zal naar rato van het aantal gegeven lessen plaats vinden. Voor wensen die afwijken van onderstaande trainingsvormen - zoals bijvoorbeeld een kortere reeks van lessen en/of in een andere groepsgrootte - willen wij u vragen om contact op te nemen met de hoofdtrainer, Jeffrey Loa. Zie voor de contactinformatie onderaan deze pagina.

Als indeling in een bepaalde trainingsvorm niet lukt omdat er bijvoorbeeld onvoldoende belangstelling voor is of omdat groepen niet evenwichtig zijn samen te stellen, zullen we in overleg treden over de indeling in een andere trainingsvorm. We kunnen niet garanderen dat de opgegeven groepsgrootte wordt gerealiseerd.

Trainersstaf
Met ingang van de start van het winterseizoen gaat Jeffrey Loa stoppen in zijn functies van trainer en hoofdtrainer bij RG sports. Hij zal dus ook stoppen bij TV Nederhorst. Jeffrey heeft besloten zijn loopbaan buiten RG sports voort te zetten. Wij danken hem voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid. Romana Blankendal zal de tennislessen verzorgen op de woensdag. Jelle van Koutrik zal de tennislessen verzorgen op de dinsdag.

Corona
We weten niet of 'Corona' tot nieuwe beperkende maatregelen kan leiden. De maatregelen van dit moment brengen geen beperkingen met zich mee in de organisatie van tennislessen. Mochten er nieuwe maatregelen komen, dan kan het zijn dat we aanpassingen moeten doorvoeren in de groepsindeling en het lesrooster. We zullen dit zo veel als mogelijk in overleg doen met de deelnemers van de lesgroep.

Junioren
Voor de Rode, Oranje en Groene junioren is het programma 'Jeugdtennis 2.0' gestart. Voortaan zit in het lidmaatschap ook tennisles besloten. Zie voor meer informatie de volgende link. Het is voor deze junioren niet langer nodig om in te schrijven voor tennisles. Gele junioren die tennisles willen, kunnen hiervoor wel nog inschrijven. Onderstaand zijn een paar mogelijkheden hiervoor opgenomen. Mocht je als Gele junior iets anders wensen, dan kun je hiervoor contact opnemen met Jeffrey Loa.

 

Senioren
In onderstaand overzicht zijn de meest gangbare lesvormen opgenomen. Er wordt ingedeeld op niveau en er wordt rekening gehouden met verhinderingen en voorkeuren. Let op: de capaciteit in de hal is beperkt. Indien u indoor wenst te trainen, willen wij u vragen om zo snel als mogelijk in te schrijven. Wij kunnen niet garanderen dat het lukt. 

 

Desgevraagd worden maatwerkoplossingen aangeboden. Neem hiervoor contact op met onze hoofdtrainer, Jeffrey Loa. Jeffrey is telefonisch bereikbaar op nummer 06 2616 4319 en per mail bereikbaar via jeffrey.loa@rgsports.nl.

Voor meer informatie over TV Nederhorst en lidmaatschap, klik hier...

Om te kunnen trainen bij TV Nederhorst is het in de zomerperiode voor junioren en senioren verplicht om lid te zijn van de vereniging. In de winterperiode is deze verplichting er alleen voor junioren, want de vereniging subsideert de jeugd uit ontvangen sponsorgelden. In de winterperiode is er voor de senioren geen verplichting om lid te zijn.