Het Nieuwe Land (Almere) RG Sports

Trainersstaf
Met de start van het winterseizoen zal Rolf Alblas de functie van hoofdtrainer gaan invullen. Samen met Romana Blankendal zal hij de tennislessen verzorgen. De padellessen zullen worden verzorgd door Daphne Hardeman.

Corona
We weten niet of 'Corona' tot nieuwe beperkende maatregelen kan leiden. De maatregelen van dit moment brengen geen beperkingen met zich mee in de organisatie van tennislessen of padellessen. Mochten er nieuwe maatregelen komen, dan kan het zijn dat we aanpassingen moeten doorvoeren in de groepsindeling en het lesrooster. We zullen dit zo veel als mogelijk in overleg doen met de deelnemers van de lesgroep.

Tennislessen in het winterseizoen van 2022-2023 (voor padellessen, zie hieronder)
RG sports organiseert samen met Tennis- en Padelvereniging Het Nieuwe Land de tennislessen voor beginnende en gevorderde tennissers en ook voor de wedstrijdspelers. We kunnen en willen maatwerk leveren. De meest gangbare vormen hebben we hieronder weergegeven. De vermelde prijzen zijn indicatief. Indien later gestart wordt dan de week van 24 oktober 2022 zullen de prijzen naar rato van het aantal resterende lesweken worden berekend.

Het winterseizoen start in de week van 24 oktober 2022 (eerder was gecommuniceerd 10 oktober). De inschrijving sluit op 18 september. Hierna starten we met het maken van het lesrooster. Als u wilt dat we zo veel als mogelijk rekening houden met uw wensen, schrijf dan uiterlijk op 18 september in. Inschrijving nadien en instromen in het lesprogramma na 24 oktober is mogelijk. Neem in dat geval s.v.p. contact op met de hoofdtrainer, Rolf Alblas. Zijn contactgegevens treft u onderaan deze pagina aan.

Als indeling in een bepaalde trainingsvorm niet lukt omdat er bijvoorbeeld onvoldoende belangstelling voor is of omdat groepen niet evenwichtig zijn samen te stellen, zullen we in overleg treden over de indeling in een andere trainingsvorm. We kunnen niet garanderen dat de opgegeven groepsgrootte wordt gerealiseerd.

Tennislessen worden aangeboden op maandag tot en met donderdag. Mocht dat niet passen, stuur dan s.v.p. een mail aan onze hoofdtrainer Rolf Alblas. Zie onderaan de pagina voor de contactgegevens.

Junioren
Tennis- en Padelvereniging Het Nieuwe Land start met ingang van het winterseizoen 2022-2023 met 'Alles-in-1' tennis. Voortaan maken de kosten voor tennisles deel uit van de contributie die verschuldigd is aan de vereniging. Inbegrepen is √©√©nmaal in de week 60 minuten tennisles (voor Rode junioren is dit 45 minuten). De junioren worden 'op kleur' ingedeeld, waarbij zo veel als mogelijk rekening wordt gehouden met beschikbaarheid en niveau-verschillen. Dit lesrooster kan indien nodig een paar maal per jaar worden aangepast. In geval van eventuele vragen kunt u contact opnemen met Mandy van der Vegte, bestuurslid en voorzitter van de technische commissie. Voor meer informatie over 'Alles-in-1' tennis zie navolgende link.

Om in te schrijven voor tennisles volstaat het om in te schrijven als lid van de vereniging. Zie hiervoor de volgende link.

Als lid van heeft u recht op 1x per week tennisles. Het is mogelijk om vaker in de week te trainen. Hiervoor dien tu zich wel te melden bij RG sports. Ter indicatie van de (extra) kosten is hieronder de lesvorm 'groep van 6' opgenomen. In beginsel zijn ook andere lesvormen mogelijk. Maak hiervoor uw eventuele belangstelling kenbaar door een mail te sturen aan Rolf Alblas. Voor de contactgegevens van Rolf Alblas zie onderaan deze pagina. Kiest u voor een tweede lesuur in de week, schrijf dan via onderstaande link in.

 

Senioren
In onderstaand overzicht zijn de meest gangbare lesvormen opgenomen. Er wordt ingedeeld op niveau en er wordt rekening gehouden met verhinderingen en voorkeuren.

 

NIEUW: Padelles voor senioren en junioren

Voortaan zijn ook padellessen mogelijk. RG sports zet hiervoor specifiek opgeleide en gediplomeerde padeltrainers in. In de week van maandag 10 oktober starten lesreeksen van 9 lesweken. Per onmiddellijke ingang is het mogelijk om 'losse' padellessen te boeken startende vrijdag 2 september.

Let op: op dit moment beschikt het nieuwe tennispark nog niet over een kantine en is er geen water- en/of elektriciteitsaansluiting. De sanitaire voorzieningen zijn minimaal.

Uitgangspunt is indeling in een lesgroep bestaande uit 4 personen. Als dit niet lukt omdat er bijvoorbeeld onvoldoende belangstelling voor is of omdat groepen niet evenwichtig zijn samen te stellen, zullen we in overleg treden over de indeling in een andere trainingsvorm. We kunnen derhalve niet garanderen dat de groepsgrootte wordt gerealiseerd.

Padellessen worden aangeboden op vrijdag en zaterdag. Mocht dat niet passen, stuur dan s.v.p. een mail aan onze hoofdtrainer Rolf Alblas. Zie onderaan de pagina voor de contactgegevens.

Junioren
In onderstaand overzicht zijn de mogelijkheden opgenomen voor junioren voor padelles.

 

Senioren
In onderstaand overzicht zijn de mogelijkheden opgenomen voor senioren voor padelles.

 

Desgevraagd worden maatwerkoplossingen aangeboden. Neem hiervoor contact op met onze hoofdtrainer, Rolf Alblas. Rolf is bereikbaar telefonisch op nummer 06 5021 6482 of per mail via rolf.alblas@rgsports.nl.

Informatie over Het Nieuwe Land en lidmaatschap, klik hier..