Het Nieuwe Land, tennis (Almere) RG Sports

Padelles
Zie voor de mogelijkheden voor padelles bij Het Nieuwe Land de speciaal hiervoor ingerichte pagina op onze website.

Tennislessen in het zomerseizoen 2024
RG sports organiseert samen met Tennis- en Padelvereniging Het Nieuwe Land de tennislessen. De meest gangbare vormen hebben we hieronder weergegeven, mocht u een andere trainingsvorm wensen dan horen we die graag. Onderaan deze pagina zijn de contactgegevens opgenomen.

Het zomerseizoen start in de week van 1 april 2024. Inschrijving sluit op zondag 10 maart aanstaande. We beginnen op 11 maart met het maken van de indeling. Als u wilt dat we zo veel als mogelijk rekening houden met uw wensen, schrijf dan uiterlijk op 10 maart in.

Als indeling in een bepaalde trainingsvorm niet lukt omdat er bijvoorbeeld onvoldoende belangstelling voor is of omdat groepen niet evenwichtig zijn samen te stellen, zullen we in overleg treden over de indeling in een andere trainingsvorm. We kunnen niet garanderen dat de opgegeven groepsgrootte wordt gerealiseerd.

Aangepast lesreglement
We hebben recent wijzigingen doorgevoerd in ons lesreglement (algemene voorwaarden). Alleen artikel 2 is aangepast. De belangrijkste wijziging is dat voortaan het mogelijk is dat we kunnen besluiten om in de eerste of laatse week van de officiële zomervakantie ook lessen in te halen. Hiertoe zullen we willen besluiten als in het voorjaar in verhouding veel lessen uitvallen. We zullen over dit besluit zo vroeg als mogelijk en uiterlijk 3 weken voor de start van de zomervakantie communiceren. Zie hier voor de tekst van het lesreglement.

G-sporten
Samen met Het Kompass en Tennis- en Padelvereniging Het Nieuwe Land willen we G-sporters graag de mogelijkheid bieden om te leren tennissen. Om deze reden starten we medio oktober 2023 met de mogelijkheid om tennisles te nemen. Heb je hiervoor belangstelling, stuur dan een bericht aan RG sports via info@rgsports.nl.

Junioren
Tennis- en Padelvereniging Het Nieuwe Land is met ingang van het winterseizoen 2022-2023 gestart met 'Alles-in-1' tennis. Voortaan maken de kosten voor tennisles (dus niet padelles!) deel uit van de contributie die verschuldigd is aan de vereniging. Inbegrepen is éénmaal in de week 60 minuten tennisles (voor Rode junioren is dit 45 minuten). De junioren worden 'op kleur' ingedeeld, waarbij zo veel als mogelijk rekening wordt gehouden met beschikbaarheid en niveau-verschillen. Dit lesrooster kan indien nodig een paar maal per jaar worden aangepast. In geval van eventuele vragen kunt u contact opnemen met Mandy van der Vegte, bestuurslid en voorzitter van de technische commissie. Voor meer informatie over 'Alles-in-1' tennis zie navolgende link.

Om in te schrijven voor tennisles volstaat het om in te schrijven als lid van de vereniging. Zie hiervoor de volgende link.

Als junior-lid van heeft u recht op 1x per week tennisles. Het is mogelijk om vaker in de week te trainen. Hiervoor dient u zich wel te melden bij RG sports. Ter indicatie van de (extra) kosten is hieronder de lesvorm 'groep van 6' opgenomen. In beginsel zijn ook andere lesvormen mogelijk. Maak hiervoor uw eventuele belangstelling kenbaar door een mail te sturen aan RG sports. Kiest u voor een tweede lesuur in de week, schrijf dan via onderstaande link in. (Deze extra-tennislessen zijn niet inbegrepen in het 'alles in één pakket')

 

Senioren
In onderstaand overzicht zijn de meest gangbare lesvormen opgenomen. Er wordt ingedeeld op niveau en er wordt rekening gehouden met verhinderingen en voorkeuren.

 

 

Desgevraagd worden maatwerkoplossingen aangeboden, dit geldt ook voor rolstoeltennissers. Neem hiervoor contact op met RG sports. RG sports is bereikbaar telefonisch op nummer 085 065 3183 of per mail via info@rgsports.nl.

Heeft u een vraag, open dan de volgende pagina met veelgestelde vragen, mogelijk staat het antwoord daarbij!

Informatie over Het Nieuwe Land en lidmaatschap, klik hier..