Het Nieuwe Land (Almere) RG Sports

Tennis- en padelles gedurende de resterende weken van het zomerseizoen
Het is mogelijk om padelles of (extra) tennisles af te nemen gedurende de resterende weken van het zomerseizoen. Voor padelles kunt inschrijven onderaan deze pagina (zie onder het kopje NIEUW: Padelles). Voor (extra) tennisles, neem s.v.p. contact op met onze hoofdtrainer, Linda Bakker. Voor de contactgegevens van Linda zie onderaan deze pagina.

Corona
We weten niet of 'Corona' tot nieuwe beperkende maatregelen kan leiden. De maatregelen van dit moment brengen geen beperkingen met zich mee in de organisatie van tennislessen of padellessen. Mochten er nieuwe maatregelen komen, dan kan het zijn dat we aanpassingen moeten doorvoeren in de groepsindeling en het lesrooster. We zullen dit zo veel als mogelijk in overleg doen met de deelnemers van de lesgroep.

Tennislessen in het winterseizoen van 2022-2023 (voor padellessen, zie hieronder)
RG sports organiseert samen met Tennis- en Padelvereniging Het Nieuwe Land de tennislessen voor beginnende en gevorderde tennissers en ook voor de wedstrijdspelers. We kunnen en willen maatwerk leveren. De meest gangbare vormen hebben we hieronder weergegeven. De vermelde prijzen zijn indicatief. Indien later gestart wordt dan de week van 10 oktober 2022 zullen de prijzen naar rato van het aantal resterende lesweken worden berekend.

Het winterseizoen start in de week van 10 oktober 2022. De inschrijving sluit op 18 september. Hierna starten we met het maken van het lesrooster. Als u wilt dat we zo veel als mogelijk rekening houden met uw wensen, schrijf dan uiterlijk op 18 september in.

Als indeling in een bepaalde trainingsvorm niet lukt omdat er bijvoorbeeld onvoldoende belangstelling voor is of omdat groepen niet evenwichtig zijn samen te stellen, zullen we in overleg treden over de indeling in een andere trainingsvorm. We kunnen niet garanderen dat de opgegeven groepsgrootte wordt gerealiseerd.

Tennislessen worden aangeboden op maandag tot en met donderdag. Mocht dat niet passen, stuur dan s.v.p. een mail aan onze hoofdtrainer Linda Bakker. Zie onderaan de pagina voor de contactgegevens.

Junioren
Tennis- en Padelvereniging Het Nieuwe Land start met ingang van het winterseizoen 2022-2023 met 'Alles-in-1' tennis. Voortaan maken de kosten voor tennisles deel uit van de contributie die verschuldigd is aan de vereniging. Inbegrepen is √©√©nmaal in de week 60 minuten tennisles. De junioren worden 'op kleur' ingedeeld, waarbij zo veel als mogelijk rekening wordt gehouden met beschikbaarheid en niveau-verschillen. Dit lesrooster kan indien nodig een paar maal per jaar worden aangepast. In geval van eventuele vragen kunt u contact opnemen met Mandy van der Vegte, bestuurslid en voorzitter van de technische commissie. Er moet nog wel worden ingeschreven door de junioren, zodat we rekening kunnen houden met voorkeuren en/of verhindereingen en kunnen beschikken over de contactgegevens. Zie voor de inschrijvingsmogelijkheid hierna onder 'Alles-in-1 groepsles'.

Het is mogelijk om tweemaal in de week te trainen. Ter indicatie van de (extra) kosten is hieronder de lesvorm 'groep van 4' opgenomen. In beginsel zijn ook andere lesvormen mogelijk. Maak hiervoor uw eventuele belangstelling kenbaar door een mail te sturen aan Linda Bakker. Voor de contactgegevens van Linda Bakker zie onderaan deze pagina. Kiest u voor een tweede lesuur in de week, schrijf dan via onderstaande link in.

 

Senioren
In onderstaand overzicht zijn de meest gangbare lesvormen opgenomen. Er wordt ingedeeld op niveau en er wordt rekening gehouden met verhinderingen en voorkeuren.

 

NIEUW: Padelles voor senioren en junioren

Voortaan zijn ook padellessen mogelijk. RG sports zet hiervoor specifiek opgeleide en gediplomeerde padeltrainers in. In de week van maandag 10 oktober starten lesreeksen van 9 lesweken. Per onmiddellijke ingang is het mogelijk om 'losse' padellessen te boeken startende vrijdag 2 september.

Let op: op dit moment beschikt het nieuwe tennispark nog niet over een kantine en is er geen water- en/of elektriciteitsaansluiting. De sanitaire voorzieningen zijn minimaal.

Uitgangspunt is indeling in een lesgroep bestaande uit 4 personen. Als dit niet lukt omdat er bijvoorbeeld onvoldoende belangstelling voor is of omdat groepen niet evenwichtig zijn samen te stellen, zullen we in overleg treden over de indeling in een andere trainingsvorm. We kunnen derhalve niet garanderen dat de groepsgrootte wordt gerealiseerd.

Padellessen worden aangeboden op vrijdag en zaterdag. Mocht dat niet passen, stuur dan s.v.p. een mail aan onze hoofdtrainer Linda Bakker. Zie onderaan de pagina voor de contactgegevens.

Junioren
In onderstaand overzicht zijn de mogelijkheden opgenomen voor junioren voor padelles.

 

Senioren
In onderstaand overzicht zijn de mogelijkheden opgenomen voor senioren voor padelles.

 

Desgevraagd worden maatwerkoplossingen aangeboden. Neem hiervoor contact op met onze hoofdtrainer, Linda Bakker. Linda is bereikbaar telefonisch op nummer 06 5430 8037 of per mail via linda.bakker@rgsports.nl.

Informatie over Het Nieuwe Land en lidmaatschap, klik hier..