Het Nieuwe Land (Almere) RG Sports

Tennisles gedurende de laatste weken van het winterseizoen
Het is mogelijk om (extra) tennisles af te nemen gedurende de laatste weken van het winterseizoen. Neem hiervoor s.v.p. contact op met onze hoofdtrainer, Linda Bakker. Voor de contactgegevens van Linda zie onderaan deze pagina.

De inschrijving voor het zomerseizoen van 2022 is geopend!
Het zomerseizoen start in de week van 4 april 2022. De inschrijving hiervoor is geopend en sluit op 13 maart 2022. We beginnen hierna met het maken van de indeling. Als u wilt dat we zo veel als mogelijk rekening houden met uw wensen, schrijf dan uiterlijk op 6 maart in.

RG sports organiseert samen met Tennis- en Padelvereniging Het Nieuwe Land de tennistrainingen voor beginnende en gevorderde tennissers en ook voor de wedstrijdspelers. We kunnen en willen maatwerk leveren. Training in een groep van 2 of 4 is populair. De meest gangbare vormen hebben we hieronder weergegeven. De vermelde prijzen zijn indicatief. Indien later gestart wordt zullen de prijzen naar rato van het aantal resterende lesweken worden berekend.

Als indeling in een bepaalde trainingsvorm niet lukt omdat er bijvoorbeeld onvoldoende belangstelling voor is of omdat groepen niet evenwichtig zijn samen te stellen, zullen we in overleg treden over de indeling in een andere trainingsvorm. We kunnen niet garanderen dat de opgegeven groepsgrootte wordt gerealiseerd.

Tennislessen worden aangeboden op de dinsdag, donderdag en zaterdag. Mocht dat niet passen, stuur dan s.v.p. een mail aan onze hoofdtrainer Linda Bakker. Zie onderaan de pagina voor de contactgegevens.

Verhuizing naar Almere Poort
De vereniging verhuist naar verwachting in juni of juli a.s. naar een gloednieuw tennispark in Poort. RG sports verhuist mee. We gaan ons samen met bestuur en commissies inzetten voor een rimpelloze verhuizing waardoor het lesprogramma ongestoord kan worden uitgevoerd.

Corona
We weten niet of de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het Covid-virus zullen veranderen. De maatregelen van dit moment brengen geen beperkingen met zich mee in de organisatie van tennislessen. Mochten er nieuwe maatregelen komen, dan kan het zijn dat we aanpassingen moeten doorvoeren in de groepsindeling en het lesrooster. We zullen dit zo veel als mogelijk in overleg doen met de deelnemers van de lesgroep.

Junioren
Op dit moment vindt overleg plaats tussen het bestuur van Tennis- en Padelvereniging Het Nieuwe Land en RG sports over de aan te bieden lesvorm(en). Om deze reden stellen we op dit moment de inschrijving alleen open voor onderstaande lesvorm. Zodra de uitkomst van het overleg duidelijk is, zullen we de inschrijfmogelijkheid hierop aanpassen en in overleg gaan met de junioren die al hebben ingeschreven. Bij de indeling zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met leeftijd, speelsterkte en eventuele verhinderingen en voorkeuren.

 

Senioren
In onderstaand overzicht zijn de meest gangbare lesvormen opgenomen. Er wordt ingedeeld op niveau en er wordt rekening gehouden met verhinderingen en voorkeuren.

 

Desgevraagd worden maatwerkoplossingen aangeboden. Neem hiervoor contact op met onze hoofdtrainer, Linda Bakker. Linda is bereikbaar telefonisch op nummer 06 5430 8037 of per mail via linda.bakker@rgsports.nl.

Informatie over Het Nieuwe Land en lidmaatschap, klik hier..