Het Nieuwe Land (Almere) RG Sports

Tennisles gedurende de laatste weken van het zomerseizoen
Het is mogelijk om (extra) tennisles af te nemen gedurende de laatste weken van het winterseizoen. Neem hiervoor s.v.p. contact op met inze trainer, Mirela ter Maten-Ghioane. Voor de contactgegevens van Mirela zie onderaan deze pagina.

De inschrijving voor het winterseizoen van 2021-2022 is geopend!
Het winterseizoen start in de week van 11 oktober 2021. De inschrijving hiervoor is geopend en sluit op 12 september 2021. We beginnen hierna met het maken van de indeling. Als u wilt dat we zo veel als mogelijk rekening houden met uw wensen, schrijf dan uiterlijk op 12 september in.

RG sports organiseert samen met Tennisvereniging "Het Nieuwe Land" de tennistrainingen voor beginnende en gevorderde tennissers en ook voor de wedstrijdspelers. We kunnen en willen maatwerk leveren. Training in een groep van 2 of 4 is populair. De meest gangbare vormen hebben we hieronder weergegeven. De vermelde prijzen zijn indicatief. Indien later gestart wordt zullen de prijzen naar rato van het aantal resterende lesweken worden berekend.

Als indeling in een bepaalde trainingsvorm niet lukt omdat er bijvoorbeeld onvoldoende belangstelling voor is of omdat groepen niet evenwichtig zijn samen te stellen, zullen we in overleg treden over de indeling in een andere trainingsvorm. We kunnen niet garanderen dat de opgegeven groepsgrootte wordt gerealiseerd.

Tennislessen worden aangeboden op de dinsdag, donderdag en zaterdag einde middag. Mocht dat niet passen, stuur dan s.v.p. een mail aan onze trainer Mirela ter Maten-Ghioane. Zie onderaan de pagina voor de contactgegevens.

Corona
We weten niet of de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het Covid-virus zullen veranderen. De maatregelen van dit moment brengen geen beperkingen met zich mee in de organisatie van tennislessen. Mochten er nieuwe maatregelen komen, dan kan het zijn dat we aanpassingen moeten doorvoeren in de groepsindeling en het lesrooster. We zullen dit zo veel als mogelijk in overleg doen met de deelnemers van de lesgroep.

Junioren
Hieronder kunt u klikken op de trainingsvorm die uw voorkeur heeft. Bij de indeling zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met leeftijd, speelsterkte en eventuele verhinderingen en voorkeuren.

 

Senioren
In onderstaand overzicht zijn de meest gangbare lesvormen opgenomen. Er wordt ingedeeld op niveau en er wordt rekening gehouden met verhinderingen en voorkeuren.

 

Desgevraagd worden maatwerkoplossingen aangeboden. Neem hiervoor contact op met onze trainer, Mirela ter Maten-Ghioane. Mirela is bereikbaar via mirela.termaten-ghioane@rgsports.nl.

Informatie over Het Nieuwe Land en lidmaatschap, klik hier..