De Gooische Vallei, padel (Hilversum) RG Sports

DE LESMOGELIJKHEDEN EN LESVOORWAARDEN ZOALS BESCHREVEN OP DEZE WEBPAGINA ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE NIEUWE INSCHRIJVINGEN PER 10 APRIL 2024

Tennisles
Zie voor de mogelijkheden voor tennisles bij De Gooische Vallei de speciaal hiervoor ingerichte pagina op onze website.

Er kan doorlopend worden ingeschreven voor padelles
U kunt doorlopend inschrijven voor padelles. Er is dus geen seizoensstart of een seizoenseinde. Regelmatig ontstaan er vrije plekken in het lesrooster en zullen we die kunnen invullen met nieuwe lesgroepen. Wij zullen lesgroepen willen samenstellen die evenwichtig zijn. Dit wil zeggen dat we rekening houden met in ieder geval spelniveau en zo veel als mogelijk leeftijd.

Als indeling in de gewenste soort lesgroep/lesvorm niet lukt omdat er bijvoorbeeld onvoldoende belangstelling voor is of omdat groepen niet evenwichtig zijn samen te stellen, zullen we in overleg treden over de indeling in een andere trainingsvorm. We kunnen derhalve niet garanderen dat de gewenste groepsgrootte wordt gerealiseerd.

Lesdagen
Padellessen worden aangeboden (1) op maandag tot en met woensdag van vroeg in de ochtend tot laat in de avond, (2) op donderdag tot 19.30 uur en (3) op vrijdag en zaterdag in de ochtend.

Aanbod voor junioren en senioren in relatie tot lidmaatschap van De Gooische Vallei
Er is geen verschil in aanbod tussen junioren en senioren. De prijzen verschillen evenmin. Ook is de regel dat les alleen mogelijk is indien men lid is van De Gooische Vallei. Houd er s.v.p. rekening mee dat er op dit moment een wachtlijst is voor nieuwe senior-leden (18 jaar en ouder).

Nieuwe lesvoorwaarden
Ter info: er zijn nu nieuwe lesvoorwaarden die specifiek van toepassing zijn op de padellessen. Zie hier de link naar ons lesreglement waarin deze lesvoorwaarden zijn opgenomen. In het bijzonder willen we de aandacht vragen voor het inhaalprotocol zoals vastgelegd in artikel 2. 

Junioren en senioren
In onderstaand overzicht zijn de meest gangbare lesvormen opgenomen. Er wordt ingedeeld op niveau en er wordt zo veel als mogelijk rekening gehouden met leeftijden, verhinderingen en voorkeuren.

 
 

 

Prijzen
De hierboven weergegeven prijzen kunnen in beginsel éénmaal jaarlijks worden aangepast. De prijsaanpassingen zijn op 10 april 2024 gepubliceerd en zijn van toepassing op alle inschrijvingen per deze datum.

Tot slot
Desgevraagd worden maatwerkoplossingen aangeboden. Neem hiervoor contact op met de hoofdtrainer, Linda Bakker. Linda Bakker is bereikbaar via linda.bakker@rgsports.nl, of telefonisch onder nummer 06 5430 8037.

Heeft u een vraag, open dan de volgende pagina met veelgestelde vragen, mogelijk staat het antwoord daarbij!

Voor informatie over De Gooische Vallei en lidmaatschap, klik hier..

Om te kunnen trainen bij De Gooische Vallei moet u lid zijn van de vereniging. Dit geldt niet voor junioren die willen deelnemen aan een tennis-proefles of een padel clinic.