De Gooische Vallei (Hilversum) RG Sports

De inschrijving voor het zomerseizoen 2023 is geopend! Binnenkort ook voor PADELLES!

NIEUW - PADELLES in zomerseizoen 2023
Met ingang van eind maart 2023 zijn ook padellessen mogelijk. We zullen hiertoe verschillende kennismakings- en lesvormen aan gaan bieden. Over het exacte aanbod zijn we in overleg met het bestuur van De Gooische Vallei. We verwachten eind februari duidelijkheid te kunnen geven. Inschrijving zal dan mogelijk worden via deze pagina van onze website.

TENNISLES in zomerseizoen 2023
Het zomerseizoen start in de week van maandag 3 april 2023. Inschrijving sluit op zondag 5 maart aanstaande. We beginnen op 6 maart met het maken van de indeling. Als u wilt dat we zo veel als mogelijk rekening houden met uw wensen, schrijf dan uiterlijk op 5 maart in.

Als indeling in een bepaalde trainingsvorm niet lukt omdat er bijvoorbeeld onvoldoende belangstelling voor is of omdat groepen niet evenwichtig zijn samen te stellen, zullen we in overleg treden over de indeling in een andere trainingsvorm. We kunnen niet garanderen dat de opgegeven groepsgrootte wordt gerealiseerd.

Junioren
Junioren van De Gooische Vallei hebben recht op 1x in de week les in een groep van 6 tot maximaal 8 junioren. De kosten hiervoor zijn in de contributie inbegrepen. Mocht de wens zijn om in een kleinere lesgroep les te krijgen, dan dient hiervoor een extra bijdrage betaald te worden. De keuze voor een kleinere lesgroep kan in onderstaand overzicht gemaakt worden. Bij de indeling zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met leeftijd, speelsterkte en eventuele verhinderingen en voorkeuren.

 

Senioren
In onderstaand overzicht zijn de meest gangbare lesvormen opgenomen. Er wordt ingedeeld op niveau en er wordt rekening gehouden met verhinderingen en voorkeuren.

 


Tot slot
Desgevraagd worden maatwerkoplossingen aangeboden. Neem hiervoor contact op met de hoofdtrainer, Linda Bakker. Linda Bakker is bereikbaar via linda.bakker@rgsports.nl, of telefonisch onder nummer 06 5430 8037.

Voor informatie over De Gooische Vallei en lidmaatschap, klik hier..

Om te kunnen trainen bij De Gooische Vallei moet u lid zijn van de vereniging.