Afbeelding homepage

Het Nieuwe Land (Almere)

Inschrijven zomer 2019
U ziet dat het inschrijfsysteem is veranderd. We zijn overgestapt naar een systeem dat meer van deze tijd is en ook u meer ondersteuning biedt. Het inschrijven wijst zich vanzelf, mocht u toch vragen hebben dan horen we het graag.

Indien u inschrijft na de start van de zomer-trainingscyclus, worden de kosten berekend naar rato van het aantal te volgen lessen.

RG sports organiseert samen met Tennisvereniging "Het Nieuwe Land" de tennistrainingen voor beginnende en gevorderde tennissers en ook voor de wedstrijdspelers. We willen en kunnen maatwerk leveren. Training in een groep van 2 of 4 is populair. De meest gangbare vormen hebben we hieronder weergegeven. Bij de indeling wordt rekening gehouden met spelniveau en eventuele verhinderingen en voorkeuren.

 

Bovenstaande tarieven voor tennisles zijn de tarieven inclusief BTW. Per 1 januari 2019 is het BTW tarief aangepast van 6% naar 9%. De tennislessen zijn hierdoor duurder geworden. 

Desgevraagd worden maatwerkoplossingen aangeboden. Neem hiervoor contact op met de hoofdtrainer, Jelle van Koutrik. Jelle is bereikbaar via jelle.vankoutrik@rgsports.nl.

Zoals opgenomen in het lesreglement heeft u bij lessen van een uur 60 minuten de beschikking over de baan en heeft u 50 minuten les. Bij lessen van een half uur is de duur van de les 25 minuten.

Voor een foto van de trainer bij Het Nieuwe Land, klik hier.. 

Informatie over Het  Nieuwe Land en lidmaatschap, klik hier..